קובץ ACT! Database Pointer .pad File Extension

Developer:
The Sage Group
קטגוריית קובץ:
Browse file extensions by their initials
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

מהי סיומת pad וכיצד לפתוח - קובץ ACT! Database Pointer

קטגוריית קובץ:
יוצר הקובץ:
The Sage Group

קבצי פאד (PAD.) הינם בשימוש אקט (ACT)! תוכנת ניהול יחסי צרכן (CRM).
קבצי ה-פאד מכילים לינק לקבצי ה-אקט אשר נשמרים כסוגי הקבוץ: .ADF. או ALF.