קובץ TurboTax Tax Schedule List .scd File Extension

Developer:
Intuit
Browse file extensions by their initials
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

מהי סיומת scd וכיצד לפתוח - קובץ TurboTax Tax Schedule List

יוצר הקובץ:
Intuit

תוכנת “הכנת המס” טורבו-טקס (TurboTax), משתמשת בקבצי אס.סי.די (SCD) לשמירת רשימה של טפסי מס.
הקבוץ הנ”ל נשמר בפורמט טקסט פשוט.