קובץ Broderbund Business Card .biz File Extension

Developer:
Broderbund
קטגוריית קובץ:
Browse file extensions by their initials
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

מהי סיומת biz וכיצד לפתוח - קובץ Broderbund Business Card

קטגוריית קובץ:
יוצר הקובץ:
Broderbund

קבצי ביז (BIZ) הינם קבצי פרויקט הנוצרו בעזרת אחת מתוכנות המחשב של Borderbund.
בורדרבונד (Borderbund) יוצרת מגוון של תוכנות ליצירת כרטיסים, נהגה ליצור כטיסים עסקיים.