קובץ מסד נתונים .db-2 File Extension

Developer:
N/A
קטגוריית קובץ:
Browse file extensions by their initials
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

מהי סיומת db-2 וכיצד לפתוח - קובץ מסד נתונים

קטגוריית קובץ:
יוצר הקובץ:
N/A

קובץ די.בי (DB) מכיל קובץ מסד נתונים סטנדרטי אשר מכיל נתונים המאוחסנים בפורמט מובנה, בדרך כלל על ידי מערך טבלאות, גרפיקות ושאר נתונים הקשורים לתחום.
ניתן ליצור את הקובץ הנ”ל עם מספר תוכנות ולייצא אותו למגוון פורמטים אחרים כגון CSV.