קובץ ESRI Published Map .pmf File Extension

Developer:
ESRI
קטגוריית קובץ:
ניווט בסיומות קובצים לפי האותיות הראשונות שלהם
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

מהי סיומת pmf וכיצד לפתוח - קובץ ESRI Published Map

קטגוריית קובץ:
יוצר הקובץ:
ESRI

פי.אמ.אף (PMF) הינו קובץ לקריאה בלבד אשר נוצר בעת שימוש בתוכנת המיפוי ArcMap.
התוכנה הנ”ל כלולה עם אפליקציית התוכנה ESRI Desktop GIS.